Единични посещения и членски карти

 

*Цената за едно посещение е равна на тренировка с продължителност 1 астрономически час