Притежатeлите на карти Мултиспорт могат да посещават следните класове:

Понеделник

Стойка на ръце – 20:30 до 21:30ч.

Сряда

Спортна гимнастика за любители – 20:30 до 21:30ч.

Петък

Спортна гимнастика за любители – 20:30 до 21:30ч.

За пълен график →